Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering - Nauka i Przemysł 

W dniach 24 – 25 czerwca 2022, Pan Mariusz Tarka brał udział w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Computer Aided Engineering - Nauka i Przemysł. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Konstrukcji Badań Maszyn i Pojazdów  Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Transferu Technologii Sp. z o. o. 

 Konferencja dotyczyła ogólnie rozumianego projektowania wspomaganego komputerowo. Poruszono między innymi zagadanienia takie jak: CAD/CAE w projektowaniu maszyn, metody numeryczne w zagadnieniach sprzężonych, projektowanie parametryczne i współbieżne. Istotnym elementem konferencji było przedstawienie praktycznych możliwośći wykorzystania CAD/CAM/CAE. 

 Konferencja łączyła środowisko naukowe oraz rozwojowe gałęzie przemysłu. 

Jesteśmy przekonani, że udziała w tym wydarzeniu przyniesie wiele korzyści naszej firmie.