Warszawa, czerwiec 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji wraz  z firmą Marigold oraz Politechniką Wrocławską rozpoczną realizację projektu, którego celem jest zwiększenie odporności układów podwozia pojazdów terenowych i specjalnych na obciążenia wynikające z ciężkich warunków pracy wynikających z jazdy po drogach gruntowych i bezdrożach.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z konsorcjum ŁUKASIEWICZ – PIMOT, Marigold Mariuszem Tarką oraz Politechniką Wrocławską podpisały umowę o dofinansowanie kwotą ponad 5 mln zł projektu p.n.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych w podniesieniu właściwości mechanicznych i odporności trakcyjnej układu zawieszenia pojazdów terenowych”.Projekt realizowany jest w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR” – Konkurs nr 1/SZAFIR/2020, zakres tematyczny nr 8 „Technologie materiałowe pozwalające na konstruowanie nowoczesnych zabezpieczeń mechanicznych wrażliwych urządzeń i podzespołów”.

W ramach projektu zostaną opracowane technologie, które zapewnią zmniejszenie poziomu obciążeń dynamicznych oraz zwiększenie wytrzymałości elementów zawieszenia i układ

u napędowego terenowych pojazdów wieloosiowych. Projekt obejmuje badania materiałów konstrukcyjnych oraz prace konstrukcyjne. Zastosowanie w praktyce planowanych rezultatów zapewni zwiększenie niezawodności wieloosiowych pojazdów terenowych m.in. budowlanych, wojskowych oraz rolniczych. Czas trwania projektu wynosi 30 miesięcy. Całkowity koszt realizacji Projektu to 5 584 323,00 PLN.

Tematyka projektu jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i problemy zaobserwowane podczas eksploatacji terenowych, wieloosiowych pojazdów ciężarowych. Stosowane aktualnie komponenty układu zawieszenia, charakteryzują się niewystarczającą trwałością w terenie. W ramach realizacji projektu przebadane zostaną nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, a uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do opracowania nowych wyrobów o zwiększonej trwałości. Poprzez udział w projekcie przyczyniamy się do rozwoju i doskonalenia krajowej myśli technicznej – mówi dr hab. inż.  Witold Luty, dyrektor Łukasiewicz – PIMOT.  

Naszym celem jest zwiększenie trwałości układów zawieszenia, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik wytwarzania do produkcji resorów. Chcemy też poprawić niezawodność pojazdów używanych przez polską armię, poprzez zastosowanie nowego typu zawieszenia opartego na naszych patentach i wynikach badań. Pojazdy wojskowe wyposażone w takie zawieszenia będą w stanie pokonywać przeszkody terenowe z większą prędkością przy mniejszym zużyciu elementów zawieszenia. Takie działania doskonale wpisują się w strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu i zapewnieniem bezpieczeństwa kraju, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Efektem projektu ma być rozpoczęcie w Polsce produkcji nowoczesnych układów zawieszenia, które teraz są w dużej części importowane. Umożliwi to zwiększenie procentowego udziału części zaprojektowanych i produkowanych w Polsce, w odniesieniu do całkowitej wartości produkowanych pojazdów oraz wytworzy nowe miejsca pracy w kraju – mówi dr hab. inż. Artur Iluk z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz
w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy należący od 1 kwietnia 2019 roku do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji. Obejmują one wszelkie działania zmierzające do doskonalenia pojazdów oraz ich części, zespołów
i wyposażenia. W zakres działalności Instytutu wpisują się zarówno zagadnienia bezpieczeństwa pojazdów, jak i zagadnienia ekomobilności
i zastępczych źródeł energii.

Instytut  rozwija również kompetencje  w zakresie  pojazdów  autonomicznych. Kompetencje techniczne Instytutu pozwalają również na prowadzenie  badań pojazdów przeznaczonych dla służb mundurowych. Łukasiewicz — PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu,  ochroną środowiska i bezpieczeństwem kraju.

MARIGOLD Mariusz Tarka to firma inżynierska, która posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie układów napędu i sterowania. Oferta zakładu obejmuje kompleksowe rozwiązania dla maszyn mobilnych oraz przemysłowych, projektowanie i dobór elementów hydrauliki, pneumatyki czy przekładni mechanicznych.

Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach polskich szkół wyższych w skali kraju i Dolnego Śląska. Uczelnia jest jednym z największych pracodawców we Wrocławiu.

Za prowadzenie badań naukowych na PWr odpowiadają 74 katedry. Naukowcy realizują swoje badania w ramach trzech dziedzin: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, a także społecznych. Na uczelni działa 814 laboratoriów dydaktycznych, 215 laboratoriów badawczych oraz 12 laboratoriów akredytowanych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat uczelni przyznano 1283 patenty.

W latach 2014-2019 uczelnia zrealizowała około 400 projektów badawczo-rozwojowych oraz ponad 660 zleceń komercyjnych. Prace były prowadzone we współpracy z: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. i in. Zlecenia pochodziły też z małych i średnich przedsiębiorstw.

Politechnika Wrocławska ma duże doświadczenie w komercjalizacji bezpośredniej. Tylko w latach (2014-2019) wdrożyła aż 52 technologie, zawarła 30 umów licencyjnych oraz 27 umów sprzedażowo-wdrożeniowych.

Na uczelni działa ponad 200 kół naukowych, organizacji studenckich i agend kultury.

Informacje o projekcie 

 Projekt realizowany w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR”

PROJEKT: „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych w podniesieniu właściwości mechanicznych i odporności trakcyjnej układu zawieszenia pojazdów terenowych”

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zastosowanie nowoczesnych technik materiałowych w znacznym podniesieniu niezawodności, parametrów mechanicznych i trakcyjnych układu zawieszenia w pojazdach terenowych.

 

Planowane efekty: Zastosowanie wyników projektu przyczyni się do poprawy parametrów funkcjonalnych pojazdów terenowych, zapewniając ich większą niezawodność w trudnych warunkach eksploatacji.

 

BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Lider),

MARIGOLD Mariusz Tarka,

Politechnika Wrocławska

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 584 323,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 584 323,00 PLN

OKRES REALIZACJI: czerwiec 2021 – listopad 2023

 

 

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (http://www.ncbr.gov.pl/) W RAMACH PROGRAMU SZAFIR